Vi tilbyder

Oversigt over produkter

Ryan Specialty Denmark tilbyder komplekse niche forsikringsrisici indenfor professionelt ansvar og direktions- og bestyrelsesansvar. Forsikringerne tegnes af Lloyd’s Insurance Company S.A (Lloyd’s Brussels) og SCOR EUROPE SE

Professionel ansvarsforsikring

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring

Forsikringer til finansielle virksomheder

Forsikringer i forbindelse med børsnotering eller kapitalrejsning