Forsikringer til finansielle virksomheder

Oversigt over produkter

Ryan Specialty Denmark’s professionelle ansvarsforsikring til finansielle virksomheder tilbyder økonomisk beskyttelse for forsikringstageren i forbindelse med dennes ansvar for tredjemands økonomiske tab, som skyldes ansvarspådragende forhold begået af forsikringstageren.

Fokus områder

  • Forsikringsselskaber
  • Private equity & venture capital
  • Fondsmæglere og investeringsrådgivere
  • Børsmæglere
  • Virksomheder indenfor crowdfunding, herunder crowdfundingtjenesteudbydere

Dækninger

  • Kapacitet op til EUR 10.000.000
  • Primær kapacitet kun for små og mellemstore virksomheder. Excess for andre

Kontakt

Thomas Harrild er administrerende direktør

thomas.harrild@rsgdenmark.com
O: +45 72 30 12 40
M: +45 31 41 87 27